МВР

Дирекция "УССД"

 

18-03-2020-013-ОП-13 „Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) - със съдържание на сяра до 0,1 %”

18 мар 2020


Линк АОП - 02851-2020-0013
Телефон за контакт: + 35929822142

Служебна бележка

Служебна бележка

Служебна бележка
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 928,00KB) - 18 мар 2020 16:12
Техническа спецификация - Приложение № 1   (docx - 22,00KB) - 18 мар 2020 16:13
Бележка ССБ   (pdf - 71,00KB) - 18 мар 2020 16:13
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 666,00KB) - 10 апр 2020 15:39
Договор   (pdf - 626,00KB) - 10 апр 2020 15:40
Бележка ССБ   (pdf - 71,00KB) - 07 май 2020 14:47
Служебна бележка   (pdf - 63,00KB) - 02 юни 2020 14:11

 31 август 2020 | 15:41