МВР

Дирекция "УССД"

 

18-03-2020-013-ОП-13 „Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) - със съдържание на сяра до 0,1 %”

18 мар 2020


Линк АОП - 02851-2020-0013
Телефон за контакт: + 35929822142
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 928,00KB) - 18 мар 2020 16:12
Техническа спецификация - Приложение № 1   (docx - 22,00KB) - 18 мар 2020 16:13
Бележка ССБ   (pdf - 71,00KB) - 18 мар 2020 16:13

 18 март 2020 | 16:26