МВР

Дирекция "УССД"

 

03-09-2019-032-ОП-32 „Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) - със съдържание на сяра до 0,1%”

03 сеп 2019

 
 Решение за откриване на процедура
Техническа спецификация - Приложение № 1
   Служебна бележка

   Служебна бележка

   Служебна бележка

   Обявление за възложена поръчка
   Договор

   Служебна бележка

 Обявление за приключване на договор

 06 март 2020 | 13:07