МВР

Дирекция "УССД"

 

05-02-2020-004-ОП-4 „Освежителен ремонт и звукоизолация на вратите на кабинетите на сградата на МВР“

05 фев 2020Линк АОП02851-2020-0004

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 10.03.2020 г.
Телефон за контакт: +35929824466


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 03.02.2020 г.

Документация
ЕЕДОП

 05 февруари 2020 | 10:41