МВР

Дирекция "УССД"

 

02-10-2017-035-ОП-36 „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН"

02 окт 2017


Обособена позиция 1 –
Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;

Обособена позиция 2 – Костюми специални летни за служителите на ГДПБЗН;

Обособена позиция 3 – Шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН:

Решение за откриване на процедура - 02.10.2017

Обявление за поръчка - 02.10.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 27.09.2017

Документация - 02.10.2017

Решение за изменение - 16.10.2017

Разяснение - 17.10.2017

Документация - 18.10.2017

Становище - 06.11.2017

Протокол №1 - 27.11.2017

Съобщение за отваряне на ценови предложения - 12.01.2018

Протокол №1 - 05.02.2018
Протокол №2 - 05.02.2018
Протокол №3 - 05.02.2018
Доклад - 05.02.2018
Решение по обособ. поз. №1 - 05.02.2018
Решение по обособ. поз. №2 - 05.02.2018
Решение по обособ. поз. №3 - 05.02.2018

Информация при производство по обжалване - обособ. поз. №1 - 19.02.2018


 19 февруари 2018 | 16:01