МВР

Дирекция "УССД"

 

02-10-2017-035-ОП-36 „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН"

02 окт 2017

Обособена позиция 1 – Костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН;

Обособена позиция 2 – Костюми специални летни за служителите на ГДПБЗН;

Обособена позиция 3 – Шапки специални летни за служителите на ГДПБЗН:

Решение за откриване на процедура - 02.10.2017
Обявление за поръчка - 02.10.2017

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 27.09.2017

Документация - 02.10.2017

Решение за изменение - 16.10.2017

Разяснение - 17.10.2017

Документация - 18.10.2017
 18 октомври 2017 | 08:27