МВР

Дирекция "УССД"

 

22-08-2017-044-ПП „Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВК и ВК инсталации, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт на сграда „И-71“-МВР

22 авг 2017


 Обява - 22.08.2017
 Представяне на участника-прилож. №1 - 22.08.2017
 Техническа спецификация - прилож. №2 - 22.08.2017
 Техническо предложения-прилож.№3 - 22.08.2017
 Ценова оферта - прилож. №4 - 22.08.2017
 Декларация по чл.54 от ЗОП-прил. №5 - 22.08.2017
Декларация - прилож №6 - 22.08.2017
 Проект на договор - прилож №7 - 22.08.2017

Протокол - 05.10.2017

Договор - 17.11.2017

Съобщение: Договорът е изпълнен без начислявана неустойка и се счита за приключил.
                                                                                                               

 03 януари 2018 | 17:24