МВР

Дирекция "УССД"

 

18-09-2019-091-ПП „Сключване на договор за борсово посредничество при покупко-продажба на стоки на „Софийска стокова борса“ АД”

18 сеп 2019

               Телефон за контакт: + 359 29822599

 Обява
 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 1
 Ценово предложение - Приложение № 2
 Проект на договор

Срокът за получаване на офертите се удължава до:

   Дата: 07.10.2019          Час: 17.30 ч

  Дата и час на отваряне на офертите:

   Дата: 09.10.2019 г.       Час: 14.00 ч.

 
 Протокол

  Договор за борсово посредничество

 13 ноември 2019 | 11:45