МВР

Дирекция "УССД"

 

23-08-2017-045-ПП „Доставка на целолицеви маски/противогази/“

21 авг 2017

Обява - 23.08.2017
Представяне на участника - прил. №1 - 23.08.2017
Техническа спецификация - прил. №2 - 23.08.2017
Техническо предложение - прил.№3 - 23.08.2017
Ценова оферта-прил. №4 - 23.08.2017
Декларация за липса на обстоятелствата - прил. №5 - 23.08.2017
Проект на договор - прил. №6 - 23.08.2017

Протокол - 26.09.2017

Договор - 09.10.2017

 09 октомври 2017 | 13:35