МВР

Дирекция "УССД"

 

18-10-2018-074-ПП „Проектиране и изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в база за отдих „Къпина“ – Боровец“

18 окт 2018


   Обява - 18.10.2018
  Представяне на участник - Приложение № 1 - 18.10.2018
Техническа спецификация - Приложение № 2 - 18.10.2018
Задание за проектиране - Приложение № 3 - 18.10.2018
  Техническо предложение - Приложение № 4 - 18.10.2018
Ценово предложение - Приложение № 5 - 18.10.2018
  Декларация - Приложение № 6 - 18.10.2018
  Проект на договор - Приложение № 7 - 18.10.2018

  Протокол - 09.11.2018

  Договор - 22.11.2018

 22 ноември 2018 | 16:35