МВР

Дирекция "УССД"

 

„Рециклиране на противокуршумни жилетки с изтекъл срок на годност”

30 май 2017

Покана (pdf)
Покана (doc)

Приложение №8:
Проект на договор (doc)

Приложение към поканата:

Предложение за изпълнение на поръчката (doc)

30.05.2017

Съобщение:

Срокът за подаване на оферти/ заявления за участие се удължава до 17:30 часа на 20.06.2017 г.

14.06.2017

 24 юни 2017 | 23:34