МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на боеприпаси”, обособени в пет позиции

06 юни 2017

Покана (pdf)

Приложения към поканата:


Техническа спецификация (pdf)
Ценово предложение (pdf)
Проект на договор  (pdf)

                                                                                                                  06.06.2017Съобщение:
Срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 06.07.2017 г.

                                                                                                                  29.06.2017

 

 29 юни 2017 | 15:41