МВР

Дирекция "УССД"

 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор, изпълнение на районно осветление и система за видеонаблюдение“

14 май 2020


Допустима информация

Срокът за подаване на "Информация за проявен интерес" е до 17:30 часа на 22.05.2020 г.

 14 май 2020 | 14:33