МВР

Дирекция "УССД"

 

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и изграждане на районно осветление в обект на МВР"

11 авг 2021

Съобщение:

Срокът за подаване на писмено заявление за желание за участие се удължава до 17:30 часа на 27.09.2021 г.

Прикачени документи Допустима информация   (pdf - 1,23MB) - 11 авг 2021 16:17

 26 август 2021 | 16:28