МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на противокуршумни жилетки с ниво на защита, клас III А+7,62х25мм+нож, по стандарт NIJ 0101.04 или еквивалент” по реда на чл. 20, ал. 6

27 май 2021

Прикачени документи Покана   (pdf - 1,33MB) - 27 май 2021 17:18
Приложения към поканата   (zip - 105,00KB) - 27 май 2021 17:19

 27 май 2021 | 17:19