МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на противокуршумна жилетка с две бронеплочи с ниво на защита в областта на бронеплочите, клас „Специален“, по стандарт NIJ 0101.04 или еквивалент” по реда на 20, ал. 6

10 юни 2020Покана
Приложения към поканата

 10 юни 2020 | 10:06