МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на противокуршумна жилетка с две бронеплочи с ниво на защита в областта на бронеплочите, клас „Специален“, по стандарт NIJ 0101.04 или еквивалент” по реда на чл. 20, ал. 6

06 авг 2020

Покана
Приложения към поканата

 06 август 2020 | 13:44