МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на взривни вещества и средства за взривяване” по реда на чл. 20, ал. 6 с 13 обособени позиции, както следва:

24 авг 2021

Обособена позиция № 1 – „Доставка на пластично взривно вещество на основата на PETN и RDX (нитропента и хексоген)“;

Обособена позиция № 2 – „Доставка на пластично взривно вещество на основата на “RDX” (хексоген)“;

Обособена позиция № 3 – „Доставка на листово взривно вещество на базата на “PETN”;

Обособена позиция № 4 – „Доставка на междинен детонатор на основата “PETN” (нитропента);

Обособена позиция № 5 – „Доставка на пастообразно взривно вещество на основата на “PETN” и “RDX” (нитропента и хексоген)“;

Обособена позиция № 6 – „Доставка на взривно вещество “PETN” (нитропента)“;

Обособена позиция № 7 – „Доставка на детониращ шнур 12 гр/м“;

Обособена позиция № 8 – „Доставка на детониращ шнур 40 гр/м”;

Обособена позиция № 9 – „Доставка на детониращ шнур 100 гр/м”;

Обособена позиция № 10 – „Доставка на крайни детонатори от неелектрическа система за взривяване”;

Обособена позиция № 11 – „Доставка на конектори за неелектрически системи за взривяване“;

Обособена позиция № 12 – „Доставка на електродетонатори“;

Обособена позиция № 13 – „Доставка на взривна машинка за безопасно иницииране на детонатори от неелектрическа система за взривяване“

Прикачени документи Покана   (pdf - 1,26MB) - 24 авг 2021 11:03
Приложения към поканата   (zip - 724,00KB) - 24 авг 2021 11:04

 24 август 2021 | 11:32