МВР

Дирекция "УССД"

 

"Избор на външен експерт, който да вземе участие като член на комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка."

26 апр 2017

Обява (doc)

26.04.2017

Съобщение:

Срокът за подаване на предложения се удължава до 17:30 часа на 19.05.2017 г.

12.05.2017

 23 май 2017 | 18:04