МВР

Дирекция "УССД"

 

Развитие на пилотна система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим

20 сеп 2016

Техническа спецификация (pdf)

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на ДКИС. Срок за подаване на предложения и препоръки - до 04.10.2016г.

20.09.2016

Коментар на техническа спецификация (pdf)

Бележки и коментари (pdf)

Бележки и коментари (pdf)

Бележки и коментари (pdf)

Отговор (pdf)

Протокол (pdf)

25.10.2016

 29 юни 2017 | 10:59