МВР

Дирекция "УССД"

 

Предварителни обявления на възлагащ орган Дирекция "Управление на собствеността и социалните дейности" за 2015 година

25 фев 2015

Предварително обявление CPV 15 (pdf)

Предварително обявление CPV 22 (pdf)

Предварително обявление CPV 30 (pdf)

Предварително обявление CPV 31 (pdf)

Предварително обявление CPV 34 (pdf)

Предварително обявление CPV 3500 (pdf)

Предварително обявление CPV 3581120000 (pdf)

Предварително обявление CPV 39 (pdf)

Предварително обявление CPV 42 (pdf)

Предварително обявление CPV 43 (pdf)

Предварително обявление CPV 44 (pdf)

Предварително обявление CPV 45pd10 (pdf)

Предварително обявление CPV 45pd11 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 str3 ksr (pdf)

Предварително обявление CPV 45 str4 ksr (pdf)

Предварително обявление CPV 4510 (pdf)

Предварително обявление CPV 4512 (pdf)

Предварително обявление CPV 4516 (pdf)

Предварително обявление CPV 4518 (pdf)

Предварително обявление CPV 4519 (pdf)

Предварително обявление CPV 45 sd5 (pdf)

Предварително обявление CPV 5011 (pdf)

Предварително обявление CPV 5075 (pdf)

Предварително обявление CPV 66 (pdf)

Предварително обявление CPV 71 (pdf)

Предварително обявление CPV 71 (pdf)

Предварително обявление CPV 72 (pdf)

Предварително обявление CPV 92 (pdf)

25.02.2015

 29 юни 2017 | 10:54