МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Първоначален одит на технически и програмни средства“

30 авг 2019


   Пазарно проучване
  Техническа спецификация - Приложение № 1
Списък с адреси на обектите на МВР - Приложение № 2
   Предложение - Приложение № 3

 
Съобщение: Срокът за подаване на предложения се удължава до 17.30 часа на 19.09.2019 г.

 12 септември 2019 | 10:06