МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Курс за първоначално специализирано обучение за работа с източници на йонизиращи лъчения, в това число и специализиран медицински преглед на работещи в среда с йонизиращи лъчения“

21 мар 2019


Пазарно проучване
Предложение - Приложение № 2

 21 март 2019 | 11:23