МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на мобилни криминалистични лаборатории”

26 мар 2019


Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

Съобщение: 
Срокът за подаване на предложения се удължава до 17.00 ч. на 17.04.2019 г.

Разяснение

 10 април 2019 | 16:57