МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на комплект оборудване за полицейски автомобили за обезопасяване на пътнотранспортни произшествия“

22 мар 2019


  Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
  Предложение - Приложение № 2

Съобщение: Срокът за подаване на предложения се удължава до 17.30 часа на 05.04.2019 г.

 01 април 2019 | 15:27