МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка и периодична проверка на средства за индивидуален дозиметричен контрол“

19 авг 2019


Пазарно проучване
Предложение - Приложение № 1

Съобщение:
Срокът за подаване на предложения е до 17.30 ч. на 26.08.2019 г.

 22 август 2019 | 11:03