МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка, изграждане, монтаж, инсталиране на софтуер и пускане в действие на цялото оборудване на 56 технически средства за контрол на скоростта“

19 авг 2019


Пазарно проучване
Техническа спецификация - Предложение № 1
Предложение - Приложение № 2

Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч  на  30.08.2019 г. 


Съобщение: 
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч  на  05.09.2019 г. 

 02 септември 2019 | 15:02