МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на специализирани географски карти за 300 града“

18 мар 2020

 
Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 27.03.2020 г.

Съобщение: 

Срокът за Вашето предложение се удължава до 17:30 до 09.04.2020 г.
Прикачени документи Пазарно проучване   (docx - 38,00KB) - 18 мар 2020 15:31
Техническа спецификация - Приложение № 1   (docx - 57,00KB) - 18 мар 2020 15:32
Предложение - Приложение № 2   (docx - 38,00KB) - 18 мар 2020 15:32

 31 март 2020 | 10:47