МВР

Дирекция "УССД"

 

24-04-2020-001-СПОР-8/18.04.2019 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

24 апр 2020


 Линк АОП - 00210-2018-0014

 Обществена поръчка по реда на  чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”,
обособена позиция № 5 - „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ по Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. на ЦОП

Покана по обособ. поз. № 5

Приложения към поканата по обособ. поз. № 5

Съобщение за отваряне на цени по обособ. поз. № 5

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад.
Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка
Договор

Обявление за приключване на договор

 19 август 2020 | 10:13