МВР

Дирекция "УССД"

 

22-05-2020-006-СПОР-4/18.04.2019 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг” по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

22 май 2020


АОП Линк - 00210-2018-0014

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг” 


Покана по обособ. поз. № 1
Приложения към поканата по обособ. поз. № 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособ поз. № 1

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение за класиране


 18 юни 2020 | 11:14