МВР

Дирекция "УССД"

 

21-05-2020-005-СПОР-6/18.04.2019 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“

21 май 2020


Линк АОП - 00210-2018-0014

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, 

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)

Покана по обособ. поз. № 3
Приложения към поканата по обособ. поз. № 3

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособ. поз. № 3

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение за класиране

 22 юни 2020 | 16:54