МВР

Дирекция "УССД"

 

27-04-2020-002-СПОР-7/18.04.2019 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

27 апр 2020

   
Линк АОП - 00210-2018-0014

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) " по Рамково споразумение СПОР-7/18.04.2019 г. на ЦОП


Покана по обособ. поз. № 4
Приложения към поканата по обособ. поз. № 4

Съобщение за отваряне на цени

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка
Договор

Обявление за приключване на договор

 18 август 2020 | 17:14