МВР

Дирекция "УССД"

 

12-08-2019-043-МП-16 „Следгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение на СДВР“

12 авг 2019


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 08.08.2019 г.

Документация
Техническа спецификация – Приложение № 1

  ЕЕДОП

                ЕЕДОП

 Съобщение за отваряне на ценово предложение

 Протокол № 1
 Протокол № 2
 Протокол № 3
 Доклад
 Решение за отределяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор

 27 януари 2020 | 10:53