МВР

Дирекция "УССД"

 

18-05-2020-003-СПОР-23/27.12.2018 „Доставка на рециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП

18 май 2020


Линк АОП - 00210-2018-0010

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации за осигуряване на дейностите по издаване на български лични документи на дирекция „Български документи за самоличност“ и звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР и СДВР“

Покана по обособ. поз. № 1
Приложения към поканата по обособ. поз. № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения 

Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение за определяне на изпълнител

 Обявление за възложена поръчка
 Договор

 01 юли 2020 | 10:45