МВР

Дирекция "УССД"

 

19-07-2019-031-СПОР-9/18.04.2019 „Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”

19 юли 2019


„Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства“


   Покана
Декларация по чл. 54 ал. 1 - Приложение № 1
Техническо предложение - Приложение № 2
Проект на договор - Образец № 3

   Протокол № 1 по обособ. поз. № 6
   Протокол № 2 по обособ. поз. № 6
   Доклад по обособ. поз. № 6
   Решение за класиране по обособ. поз. № 6

   Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 6
   Договор по обособ. поз. № 6

    Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 6  -  Линк АОП

 

 18 декември 2019 | 09:34