МВР

Дирекция "УССД"

 

30-07-2019-041-СПОР-8/18.04.2019 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

30 юли 2019


„Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“


   Покана
Декларация по чл. 54 ал. 1 - Приложение № 1
Техническо предложение по обособ. поз. № 5 - Приложение № 2
Проект на договор по обособ. поз. № 5 - Приложение № 3

   Протокол № 1

    Съобщение за отваряне на ценови предложения по обособ. поз. № 5

    Протокол № 2 по обособ. поз. № 5
    Протокол № 3 по обособ. поз. № 5
    Протокол № 4 по обособ. поз. № 5
    Доклад по обособ. поз. № 5
    Решение за класиране по обособ. поз. № 5

    Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 5
    Договор по обособ. поз. № 5

    Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 5

 13 декември 2019 | 11:42