МВР

Дирекция "УССД"

 

13-05-2019-016-СПОР-23/27.12.2018 „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации по обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

13 май 2019


  Покана
Декларация - Приложение № 1
Проект на договор - Приложение № 2
  Ценово предложение

 Протокол
 Доклад
 Решение за класиране

 05 юни 2019 | 13:52