МВР

Дирекция "УССД"

 

24-04-2019-014-СПОР-4/09.03.2018 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации”, по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ и приложенията към нея

24 апр 2019


   Покана
Приложения към покана

Протокол по обособ.поз.№ 1
Доклад за резултатите от работата на комисията по обособ.поз.№ 1
Решение за избор на изпълнител по обособ.поз.№ 1

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 1
Договор по обособ. поз. № 1

Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 1

 26 септември 2019 | 16:06