МВР

Дирекция "УССД"

 

05-09-2019-045-МП-18 „Предоставяне на цифрови и аналогови селищни и междуселищни наети линии за Министерството на вътрешните работи”

05 сеп 2019


    Решение за откриване на процедура
    Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 03.09.2019 г.

  Документация
   Приложения към документация - Образци от № 1  до  № 16
 Техническа спецификация - Приложение № 1
 Методика - Приложение № 2

 09 септември 2019 | 11:44