МВР

Дирекция "УССД"

 

23-07-2019-037-СПОР-5/18.04.2019 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

23 юли 2019


Обособена позиция № 2 - Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)

     
Покана
     Техническа спецификация по обособ. поз № 2 - Приложение № 1 
   Декларация по чл.54 ,ал. 1 - Приложение № 2
     Проект на договор по обособ. поз. № 2 - Приложение № 3
   Банкова гаранция по обособ. поз. № 2 - Приложение № 4

     Протокол по обособ. поз. № 2
     Доклад по обособ. поз. № 2
     Решение за класиране по обособ. поз. № 2

 14 август 2019 | 17:25