МВР

Дирекция "УССД"

 

22-07-2019-036-СПОР-6/18.04.2019 „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

22 юли 2019


Обособена позиция № 3 - Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)

   Покана
  Техническа спецификация по обособ. поз. № 3 - Приложение № 1
Декларация по чл.54 ,ал.1 - Приложение № 2
  Проект на договор по обособ. поз. № 3 - Приложение № 3
Банкова гаранция по обособ. поз. № 3 - Приложение № 4

  Протокол по обособ. поз. № 3
  Доклад по обособ. поз. № 3
  Решение за класиране по обособ. поз. № 3

 14 август 2019 | 17:11