МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключен договор за обществена поръчка ОП-102-Д-231/10/12/2012, с предмет: Предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на обект на МВР на територията, обслужвана от „ ВИК Плевен“ ЕООД

24 яну 2018Обявление за приключване на договор - 24.01.2018

 24 януари 2018 | 17:30