МВР

Дирекция "УССД"

 

„Укрепване на сградата на стол № 24 на СПС - ОПП – СДВР с местоположение гр. София, кв. Бенковски, ул. „Лазар Михайлов“ № 147“

15 юни 2020

„Изготвяне на конструктивна експертиза, инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Укрепване на сградата на стол № 24 на СПС - ОПП – СДВР с местоположение гр. София, кв. Бенковски, ул. „Лазар Михайлов“ № 147“


Обявление за приключване на договор
Допълнително споразумение

 15 юни 2020 | 17:14