МВР

Дирекция "УССД"

 

„Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Нов корпус към сградата на НИКК-МВР””

21 авг 2020

„Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Нов корпус към сградата на НИКК-МВР

Обявление за приключване на договор
Допълнително споразумение

 21 август 2020 | 13:45