МВР

Дирекция "УССД"

 

„Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве на обект: „Изграждане на нов корпус към сградата на НИКК-МВР””

21 авг 2020

„Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и координатор по безопасност и здраве на обект: „Изграждане на нов корпус към сградата на НИКК-МВР”

Обявление за приключване на договор
Допълнително споразумение

 21 август 2020 | 13:44