МВР

Дирекция "УССД"

 

„Изграждане на учебно-тренировъчни съоръжения, доизграждане на сграда, кабинетна и складова база в център за професионална квалификация - Монтана към ГДПБЗН”

21 авг 2020

„Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и консултантска дейност по ЗЗБУТ на обект: „Изграждане на учебно-тренировъчни съоръжения, доизграждане на сграда, кабинетна и складова база в център за професионална квалификация - Монтана към ГДПБЗН”

Обявление за приключване на договор
Допълнително споразумение

 21 август 2020 | 12:12