МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключен договор 5785опд-13 от 21.05.2015 г. за обществена поръчка с предмет:

11 сеп 2017

„Извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД-МВР на територията на гр. София“

Обявление за приключен договор - 11.09.2017

 12 септември 2017 | 15:29