МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключен договор за обществена поръчка ОП-26-СД-43245-09.08.2012 г. с предмет:

19 сеп 2017

„Снабдяване с топлинна енергия на структури на МВР на територията на град София“

Обявление за приключен договор - 19.09.2017

 19 септември 2017 | 17:12