МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключен договор за обществена поръчка - ОП-29-Д-44 от 11.08.2014 г.с предмет:

11 сеп 2017


 „Извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на структури и имоти, предоставени в управление на ДУССД-МВР на територията на гр. София"


Обявление за приключен договор - 11.09.2017

 12 септември 2017 | 15:15