МВР

Дирекция "УССД"

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за автоматизирани работни места, предназначени за администриране на Н.ШИС и АИС ГК”

13 авг 2018

Обявление за приключване на  договор за ОП УРИ 5785р-22508/13.08.2018 г., с предмет: „Доставка на оборудване за автоматизирани работни места, предназначени за администриране на Н.ШИС и АИС ГК”.

Обявление за приключване на договор - 13.08.2018

 13 август 2018 | 17:07