МВР

Дирекция "УССД"

 

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Укрепване на сградата на стол № 24 на СПС-ОПП-СДВР, кв. „Бенковски”, гр. София”

24 юни 2020

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Укрепване на сградата на стол № 24 на СПС-ОПП-СДВР, кв. „Бенковски”, гр. София”Обявление за приключване на договор
Допълнително споразумение

 24 юни 2020 | 11:46