МВР

Дирекция "УССД"

 

„Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства в центъра за проектиране и предпечатна подготовка на защитени документи”

08 юли 2020


„Допустима информация“ за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 6 под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет: Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства в центъра за проектиране и предпечатна подготовка на защитени документи”

Допустима информация

 08 юли 2020 | 09:59